Экскурсіі

Тэматыка экскурсiй

1. “Таямніцы беларускай хаты”

 (будаўніцтва і інтэр’ер хаты).

 9– 11 кл

 1 
(45 хвілін)

 1.Падраздзел экспазіцыі “Сені” з гаспадарчымі прыладамі працы.

2.Падраздзел экспазіцыі “Печ”.

3.Падраздзел экспазіцыі “Покуць”.

4.Падраздзел экспазіцыі “Бабін кут”.

 2. “Падарожжа ў сялянскую хату”

дзеці дашкольнага ўзросту

0,5

(25 хвілін)

1.Падраздзел экспазіцыі “Печ”.

2.Падраздзел экспазіцыі   “Покуць”.

3.Падраздзел экспазіцыі “Бабін кут”.

 

3. “Цікавыя і невядомыя рэчы ў сялянскай хаце”

1-4 кл.

 

0,5

(25 хвілін)

1. Падраздзел экспазіцыі “Печ”.

2. Падраздзел экспазіцыі   “Покуць”.

3. Падраздзел экспазіцыі “Бабін кут”.

 

4. “Ад калыханкі да галашэння”

(Сямейныя святы, абрады Полачыны)

5- 8 кл;

9-11 кл.


(45 хвілін)

1. Падраздзел экспазіцыі “Улазіны”.

2. Падраздзел экспазіцыі “Радзіны”

3. Падраздзел экспазіцыі “Выхаванне дзяцей і падлеткаў”

4. Падраздзел экспазіцыі “Вяселле”

5. Падраздзел экспазіцыі “Пахаванне. Памінанне”.

5. “Як хлеб на стол прыйшоў…”.

1-4 кл.


(45 хвілін)

1. Падраздзел экспазіцыі “Сені” з прыладамі: серп, цэп, жорны.

2. Падраздзел экспазіцыі “Печ”.

3. Падраздзел экспазіцыі “Покуць”

6. “Лён мой, лянок…” 

(апрацоўка лёну і вырабы з яго).

 

 

1-4 кл.


(45 хвілін)

Падраздзел экспазіцыі “Апрацоўка лёну”

 

7. “Адвечны спадарожнік беларусаў” 

(віды ручнікоў, арнамент і яго сімволіка).

5 – 8 кл


(45 хвілін)

Віды ручнікоў дэманструюцца ў разддзеле “Сялянская хата”, арнамент і яго сімволіка ў раздзеле “Сямейныя святы і абрады”

 

8. “Беларуская лялька” 

(гульнёвыя і абрадавыя лялькі беларусаў).

1-4 кл.

5-8 кл.


(45 хвілін)

Пастаяннадзеючая выстава “Гістарычная лялька”

 

9. “Пчалярства на Паазер’і”

5-9 кл.


(45 хвілін)

Экспазіцыя пад адкрытым небам, дзе прадстаўлены калоды і вуллі, травы-меданосы. У зімовы час праводзіцца віртуальная экскурсія з выкарыстаннем фотаздымкаў экспазіцыі пад адкрытым небам.

 

10. “Лекавы кошык”

1-4 кл


(45 хвілін)

Экспазіцыя пад адкрытым небам з лекавымі раслінамі. У зімовы час праводзіцца віртуальная экскурсія з выкарыстаннем фотаздымкаў экспазіцыі пад адкрытым небам.

 

11. Інтэрактыўная экскурсія “Аляксей-музыка і прыгоды яго скрыпкі”

5-8 кл

0,5

(25 хвілін)

Можа праводдзіцца як у музейнай экспазіцыі, так і па-за яе межамі

 

12. Тэатралізаваная экскурсія “Багач”

Любы ўзрост


(45 хвілін)

 

Пляцоўка каля музея; праводзіцца па папярэдняй замове ў верасні

 

13 .Тэатралізаваная экскурсія “Дзяды”

Любы ўзрост


(45 хвілін)

 

Памяшканне музея; праводзіцца па папярэдняй замове ў лістападзе

 

14. Тэатралізаваная экскурсія “Каляды”

Любы ўзрост


(45 хвілін)

Памяшканне музея; праводзіцца па папярэдняй замове ў снежні - студзені

 

15. Тэатралізаваная экскурсія “Масленіца”

Любы ўзрост


(45 хвілін)

Пляцоўка каля музея; праводзіцца па папярэдняй замове ў сакавіку

 

16. Тэатралізаваная экскурсія “Ляльнік”

Любы ўзрост


(45 хвілін)

Пляцоўка каля музея; праводзіцца па папярэдняй замове ў маі